Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten op

Wis alle selecties (x)

Publicatie Datum

Rechtsgebied

Instantie

Sector

Zittingsplaats

Procedure

Beschikbaarheid

Status

NJ
( 30.964 )

Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag


ECLI:NL:HR:2012:BV6690
LJN BV6690, Hoge Raad, 10/05572
Datum uitspraak: 27-04-2012
Datum publicatie: 27-04-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
NJ ; 2012, 277
RvdW ; 2012, 675
 
Inhoudsindicatie: Buitengerechtelijke kosten. Vordering van forfaitair bedrag volgens Aanbeveling II rapport Voorwerk II. Dit rapport geen recht in de zin van art. 79 RO. Ook dan moet rechter overeenkomstig art. 6:96 ...
ECLI:NL:HR:2012:BV3436
LJN BV3436, Hoge Raad, 11/00582
Datum uitspraak: 20-04-2012
Datum publicatie: 20-04-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
NJ ; 2012, 262
RvdW ; 2012, 613
 
Inhoudsindicatie: Strafrechtelijke veroordeling wegens verboden uitvoer afvalstoffen; slachtoffers stellen in buitenland civiele vordering in. Openbaar ministerie heeft op verzoek van slachtoffers ten behoeve van ...
ECLI:NL:HR:2012:BV9532
LJN BV9532, Hoge Raad, 11/00659
Datum uitspraak: 20-04-2012
Datum publicatie: 20-04-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
NJ ; 2012, 263
JAR ; 2012, 135 ; mr. dr. G.W. van der Voet
RvdW ; 2012, 614
 
Inhoudsindicatie: Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet wegens diefstal; art. 7:677, 678 lid 2 sub d BW. Ontslag nietig? Persoonlijke omstandigheden werknemer moeten in beoordeling worden betrokken. Ook indien ...
ECLI:NL:HR:2012:BV9070
LJN BV9070, Hoge Raad, 10/02429
Datum uitspraak: 17-04-2012
Datum publicatie: 17-04-2012
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
NJ ; 2012, 268
RvdW ; 2012, 631
 
Inhoudsindicatie: Ontvankelijkheid OM. Rechtmatigheid onderzoekshandelingen in buitenland. De HR stelt zijn overwegingen t.a.v. de toetsing van onderzoekshandelingen verricht in het buitenland voorop (HR LJN BL5629). ...
ECLI:NL:HR:2012:BV9064
LJN BV9064, Hoge Raad, 10/02005
Datum uitspraak: 17-04-2012
Datum publicatie: 17-04-2012
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
NJ ; 2012, 267
RvdW ; 2012, 630
 
Inhoudsindicatie: Heling en verduistering van 'credits'. In zijn nadere bewijsoverweging heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat de term 'credit' moet worden opgevat in de economische betekenis ...
ECLI:NL:HR:2012:BV9201
LJN BV9201, Hoge Raad, 11/01034
Datum uitspraak: 17-04-2012
Datum publicatie: 17-04-2012
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
NJ ; 2012, 270
RvdW ; 2012, 633
 
Inhoudsindicatie: Art. 5 (oud) en 8 Leerplichtwet 1969 (LPW). 1. De opvatting in het middel dat ook nadat de jongere leerplichtig is geworden een eerste kennisgeving houdend een beroep op vrijstelling als bedoeld in ...
ECLI:NL:HR:2012:BU5834
LJN BU5834, Hoge Raad, 11/00388 B
Datum uitspraak: 17-04-2012
Datum publicatie: 17-04-2012
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
NJ ; 2012, 269
RvdW ; 2012, 632
 
Inhoudsindicatie: Beklagzaak. Gelet op de beslissing van de Rechtbank in de strafzaak tegen een van de klagers waarbij is beslist tot teruggave van de inbeslaggenomen geldbedragen, is het oordeel van de Rechtbank dat ...
ECLI:NL:HR:2012:BV6693
LJN BV6693, Hoge Raad, 11/00126
Datum uitspraak: 13-04-2012
Datum publicatie: 13-04-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
NJ ; 2012, 247
 
Inhoudsindicatie: Tekortkoming bank als assurantietussenpersoon? Bevestigend oordeel uitsluitend gebaseerd op onjuistheid althans onvolledigheid brief bank aan verzekeringnemer en onjuiste indruk die daardoor bij ...
ECLI:NL:HR:2012:BV2363
LJN BV2363, Hoge Raad, 11/02432
Datum uitspraak: 13-04-2012
Datum publicatie: 13-04-2012
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
RvdW ; 2012, 581
NJ ; 2012, 245
 
Inhoudsindicatie: Familierecht; art. 1:247, 253a BW, art. 815 Rv. Gezamenlijk verzoek om echtscheiding zonder overeenstemming over ouderschapsplan. Verzoek moeder op de voet van art. 1:253a BW om met kinderen naar ...
ECLI:NL:HR:2012:BV5549
LJN BV5549, Hoge Raad, 11/02742
Datum uitspraak: 13-04-2012
Datum publicatie: 13-04-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
NJ ; 2012, 246
 
Inhoudsindicatie: Antillenzaak; procesrecht. Ten onrechte geoordeeld dat griffierecht in hoger beroep niet tijdig was voldaan. Door hof afgewezen verzoek tot herroeping beslissing tot vervallenverklaring en doorhaling ...