Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2015:710
Hoge Raad, 13/06062

Inhoudsindicatie:

Beperking omvang h.b., art. 423 Sv. Uit de appelakte, die inhoudt dat beroep wordt ingesteld tegen “het eindvonnis d.d. 22 september 2010”, kan bezwaarlijk anders volgen dan dat het h.b. onbeperkt is ingesteld. Het Hof heeft derhalve ten onrechte het appel opgevat “als uitdrukkelijk te zijn beperkt tot de veroordeling t.z.v. hetgeen aan verdachte onder parketnummer 03-530392-09 is ten laste gelegd”, en heeft voorts ten onrechte “overeenkomstig het bepaalde in artikel 423.4 Sv , de straf voor het niet aan zijn oordeel onderworpen, door de rb. onder parketnummer 03-700185-10 bewezenverklaarde” bepaald. Het middel klaagt daarover terecht. De gegrondheid van het middel leidt nochtans niet tot cassatie nu namens verdachte bij de behandeling van de zaak door het Hof tot tweemaal toe is medegedeeld dat het beroep moet worden begrepen “als uitdrukkelijk te zijn beperkt tot de veroordeling t.z.v. hetgeen aan verdachte onder parketnummer 03-530392-09 is ten laste gelegd”, waaruit moet worden afgeleid dat hij zich kennelijk niet geschaad heeft gevoeld door ’s Hofs beperkte uitleg van het appel.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug