E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2017:472
Hoge Raad, 15/02065

Inhoudsindicatie:

Gemotiveerde toepassing art. 80a RO. Veroordeling portier wegens mishandeling van X en Y, waardoor X en Y letsel hebben bekomen en pijn hebben ondervonden. Slagende bewijsklacht m.b.t. de mishandeling van X, voor zover inhoudende dat X letsel heeft bekomen. Gelet op de aard en ernst van het bewezenverklaarde en de (juiste) kwalificatie daarvan, en in aanmerking genomen dat met toepassing van art. 9a Sr geen straf of maatregel is opgelegd, is het belang van de verdachte bij zijn cassatieberoep niet evident. Hetgeen in de schriftuur is aangevoerd omtrent een mogelijk civielrechtelijk belang indien de vte door X zou worden betrokken in een civiele procedure tot vergoeding van de schade wegens (beweerdelijk) toegebracht letsel, vormt niet een voldoende belang bij het cassatieberoep.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie