E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:112
Hoge Raad, 17/02839

Inhoudsindicatie:

Diefstal (meermalen gepleegd), art. 310 Sr. Strafmotivering. In strafverzwarende zin betrekken in de strafoplegging van strafrechtelijke veroordelingen die nog niet onherroepelijk waren t.t.v. het begaan van het bewezenverklaarde. Hof heeft verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf van 4 maanden. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:2391 over het betrekken van een niet tlgd. feit bij de strafoplegging. ’s Hofs overwegingen houden in dat Hof bij de strafoplegging heeft betrokken dat het gaat om "professionele misdaad", hetgeen Hof o.m. heeft afgeleid uit de omstandigheid dat "andere veroordelingen van de verdachte betrekking hebben op soortgelijke feiten, telkens begaan in andere plaatsen" en dat sprake is van "recidive". Daarmee heeft Hof hetgeen is vooropgesteld niet miskend. Hof heeft strafoplegging ook overigens toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie